VÝSLEDKY/FOTOGALÉRIA 2021

 

Celkové poradie muži
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Miroslav Čahoj 26:52
2 Vladimír Záhradník 26:56
3 Juraj Medvec 26:57
4 Marek Masár 27:21
5 Martin Ťažiar 27:40
6 Patrik Kubizna 27:48
7 Peter Jančich 28:43
8 Michal Paulďuro 28:51
9 Marián Bašovský 28:52
10 Jozef Dobrotka 29:23
11 Ľubo Horn 29:33
12 Stanislav Beliansky 29:38
13 Peter Gendiar 30:32
14 Miroslav Borko 30:37
15 Peter Jurík 30:57
16 Rastislav Ďureje 31:37
17 Peter Vereš 32:00
18 Jakub Hudec 32:38
19 Juraj Holíč 33:02
20 Jozef Jančich 33:52
21 Mikuláš Dolník 35:33
22 Pavol Slezák 36:33
23 Ing. Peter Zaťko 51:51
24 Jozef Bašovský 52:19
Celkové poradie ženy
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Veronika Ďurejová 31:44
2 Jana Beláková 33:13
3 Michaela Zajaková 35:30
4 Katarína Pánisová 40:19
Kategória muži 15-18 rokov
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Martin Ťažiar 27:40
2
Jakub
Hudec
32:28
Kategória muži 36-50 rokov
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Miroslav Čahoj 26:52
2 Vladimír Záhradník 26:56
3 Juraj Medvec 26:57
4 Marek Masár 27:21
5 Patrik Kubizna 27:48
6 Peter Jančich 28:43
7 Marián Bašovský 28:52
8 Jozef Dobrotka 29:23
9 Ľubo Horn 29:33
10 Peter Gendiar 30:32
11 Miroslav Borko 30:37
12 Rastislav Ďureje 31:37
13 Peter Vereš 32:00
14 Juraj Holíč 33:02
15 Jozef Jančich 33:52
16 Pavol Slezák 36:33
Kategória muži 51-60 rokov
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Stanislav Beliansky 29:38
2 Peter Jurík 30:57
Kategória muži 61-70 rokov
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Mikuláš Dolník 35:33
Kategória muži 71+ rokov
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Ing. Peter Zaťko 51:51
2 Jozef Bašovský 52:19
Kategória ženy 18-35 rokov
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Veronika Ďurejová 31:44
2 Michaela Zajaková 35:30
Kategória ženy 36-50 rokov
Poradie Meno Priezvisko Výsledný čas
1 Jana Beláková 33:13
2 Katarína Pánisová 40:19